DRENTS ARCHIEF

Op allekolonisten staan alle gedigitaliseerde bronnen van de Maatschappij van Weldadigheid en de rijkswerkinstellingen. Het Drents Archief bewaart ook archieven van de koloniën die nog niet online staan. Het doel is om deze de komende periode zoveel mogelijk toe te voegen aan de website. Wil je meer weten over een persoon? Of heb je niet de informatie kunnen vinden die je zocht? Breng dan een bezoek aan het Drents Archief. In onze Digilounge en Studiezaal helpen we je graag verder met je onderzoek. Onze openingstijden vind je op de website van het Drents Archief.

ALLEDRENTEN.NL

Op allekolonisten.nl kun je onderzoek doen naar personen die betrokken zijn geweest bij de Maatschappij van Weldadigheid of de Rijkswerkinrichtingen van Veenhuizen en de Ommerschans. Wil je iets weten over een Drentse voorouder in het algemeen? Dan kun je de site www.alledrenten.nl van het Drents Archief raadplegen. Behalve alle bronnen van de Maatschappij van Weldadigheid bevat deze website onder meer ook akten van de burgerlijke stand vanaf 1811 en bevolkingsregisters van Drentse burgers.

ONDERZOEK OP VERZOEK

Wil je dat het Drents Archief onderzoek voor je doet? Dat kan. Je kunt uw verzoek via e-mail of per brief naar ons toesturen. Binnen tien werkdagen kun je antwoord van ons verwachten. Onze tarieven vind je op de website van het Drents Archief.

DISCLAIMER

De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld door het Drents Archief. Hoewel uiterste zorg wordt besteed om de inhoud van deze site zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken, blijft het mogelijk dat informatie is opgenomen die incorrect, incompleet of verouderd is. Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend en het Drents Archief is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie.

KLACHTEN

Het Drents Archief heeft zijn best gedaan om de rechthebbenden van het getoonde materiaal op te sporen en hun toestemming te vragen voor de openbaarmaking op internet. Dat is niet in alle gevallen gelukt. Denk je dat de digitale beschikbaarstelling van bepaald materiaal inbreuk maakt op enig recht dat je toekomt of jouw (privacy)belangen schaadt, dan kun je dit onderbouwd aan het Drents Archief laten weten. Bij een gegronde klacht zal het Drents Archief het materiaal ontoegankelijk maken en/of van de website verwijderen, dan wel samen met je bekijken hoe op een andere manier aan jouw klacht tegemoet kan worden gekomen. In dit geval verzoeken wij je contact op te nemen met Drents Archief via info@drentsarchief.nl. Er zal dan op korte termijn contact met je worden opgenomen.

COPYRIGHT EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

Op deze website en het daarin opgenomen materiaal rusten rechten (auteursrecht, databankrecht, naburige rechten) die toekomen aan het Drents Archief en/of andere rechthebbenden. Dit betekent dat dit materiaal alleen onder de hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden mag worden hergebruikt. De website en de databank(en) erop mogen bovendien, op basis van het databankrecht, niet zonder toestemming van het Drents Archief in hun geheel of in substantiële delen worden gekopieerd.

Het materiaal op deze website mag, mits ongewijzigd en met bronvermelding, vrij worden hergebruikt voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, niet-commercieel onderwijs, of niet-commerciële onderzoeksdoeleinden. Commercieel gebruik is niet toegestaan zonder toestemming van de rechthebbende(n); neemt u (ook bij twijfel) hiervoor contact op met het Drents Archief via info@drentsarchief.nl of telefonisch 0592 313523.
Onder commercieel gebruik wordt onder meer (dus niet uitsluitend) verstaan: gebruik voor producten die voor de verkoop bestemd zijn, zoals ansichtkaarten, Cd-roms, T-shirts en dergelijke, gebruik in reclamefilms en in (interne) publicaties van commerciële bedrijven en andere 'for profit' organisaties. Voorbeelden van niet-commerciële gebruiksvormen zijn onderwijspublicaties, wetenschappelijke tijdschriften, niet-commercieel uitgegeven proefschriften en scripties. Neem bij twijfel contact op met het Drents Archief op bovengenoemd adres.

De gebruiker van deze website is aansprakelijk voor schending van gebruiksvoorwaarden en vrijwaart het Drents Archief tegen aanspraken van derden als gevolg hiervan. Als bron moet worden vermeld: de naam van de maker (indien bekend) en indien van toepassing de titel en het jaar van ontstaan van het werk en de herkomst: Collectie Drents Archief.

PRIVACY

Om je vragen te kunnen beantwoorden, heeft het Drents Archief persoonlijke gegevens van je nodig als je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Deze persoonlijke gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Het Drents Archief zal geen gegevens van geregistreerden en bezoekers aan derden verstrekken, tenzij de wet dit voorschrijft.

Van bezoekers aan de website van het Drents Archief worden algemene gegevens bijgehouden, zoals de gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina's van de website of de aangeboden diensten. Het doel ervan is om de inrichting van de website te optimaliseren en beter in te kunnen spelen op de behoefte van onze bezoekers. In de regel zijn deze gegevens niet tot een persoon te herleiden. Indien je vragen hebt over deze privacy verklaring, dan kun je contact opnemen met het Drents Archief.