NLEN Drents Archief

BRIEVEN

Er zijn door de Maatschappij door de jaren heen honderden brieven verstuurd en ontvangen. Het Drents Archief heeft samen met deelnemers aan VeleHanden de ingekomen correspondentie tussen 1818 en 1847 gedigitaliseerd. De brieven zijn doorzoekbaar op namen van afzenders en op de in de brieven vermelde personen.

In de ingekomen post bevinden zich zowel brieven uit de hoogste standen, van notabelen die de kolonisatie steunen, als uit de laagste standen, armen die graag een plekje in de koloniën wilden. Verder is er post van personeelsleden die werkten in de koloniën, van de Subcommissies in de grote steden of van mensen die graag handel wilden drijven met de Maatschappij. Er werden ook namenlijsten verzonden, waar veel informatie over de koloniebrieven uit te halen is.

Naast de brieven die geschreven zijn aan de Maatschappij worden ook de uitgaande brieven bewaard door het Drents Archief. Deze kunnen vanwege de materiële staat niet gedigitaliseerd worden, maar zijn wel fysiek te raadplegen in de studiezaal van het Drents Archief.